Firma Chicago Pneumatic wprowadziła na rynek innowacyjny, bezprzewodowy klucz dynamometryczny – serię CP86 – który zapewnia wyjątkową mobilność i precyzję w ogólnych zastosowaniach związanych ze skręcaniem. Nowe narzędzie jest pierwszym na rynku rozwiązaniem z aplikacją, która zapewnia natychmiastową informację zwrotną o wydajności pracy i lepszą kontrolę procesów jakości w terenie, zwiększając wydajność. Narzędzie CP86 zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach klientów w zakresie wysokiego momentu obrotowego i wydajności. Nowatorski klucz do nakrętek łączy mobilność narzędzia akumulatorowego z wysoką precyzją i funkcjami kontroli procesu, ułatwiając operatorom szybkie i prawidłowe dokręcanie śrub za pierwszym razem, oszczędzając w ten sposób cenny czas i poprawiając ich produktywność.
Cztery modele bezprzewodowych kluczy dynamometrycznych. Nowa seria obejmuje cztery modele zapewniające poziomy momentu obrotowego od 300 Nm do 8100 Nm i nadaje się do zastosowań związanych z połączeniami śrubowymi w przemyśle energetycznym, górniczym, budowlanym i kolejowym, a także w przemyśle naftowym i kolejowym, w zastosowaniach obejmujących gazociągi, turbiny wiatrowe, pojazdy ciężarowe i sprzęt terenowy. Każdy model jest również dostępny w trzech wariantach w zależności od wymagań aplikacji: samodzielne narzędzie CP86, wersja podłączona C oraz warianty CQ z dedykowaną aplikacją CPLinQ podającą wydajność, stan konserwacji narzędzia i raport dokręcania.
ŁKlucz obrotowy CP86 zapewnia stałą prędkość dokręcania do 10 obr./min, co zapewnia doskonałą kontrolę i wysoką precyzję z dokładnością +/- 4%*. Ta wysoka dokładność zapewnia prawidłowe dokręcenie śrub, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu dokręcaniu lub niedokręcaniu i związanemu z tym ryzyku uszkodzenia połączenia śrubowego. Nowa generacja narzędzi akumulatorowych oferuje również doskonałą mobilność, umożliwiając użytkownikom pracę z narzędziem w dowolnym miejscu przez dłuższy czas bez konieczności ładowania. Ponieważ jest bezprzewodowa, nie ma potrzeby stosowania pomp lub sprężarek, które są wymagane w urządzeniach hydraulicznych i pneumatycznych.
Doskonałą kontrolę procesu można osiągnąć dzięki aplikacji CPLinQ, która zapewnia Menedżerom natychmiastowy dostęp do stanu narzędzia w czasie rzeczywistym i danych o wydajności pracy. Wariant C obejmuje zarządzanie stanem technicznym narzędzia, harmonogram konserwacji i alert operacyjny, dzięki czemu operatorzy mogą przewidywać wszelkie problemy z narzędziami przed ich wystąpieniem i przeprowadzać czynności konserwacji zapobiegawczej. Tym samym tryb P-set umożliwia zabezpieczenie pracy poprzez zmniejszenie błędu ludzkiego przy wyborze momentu lub kąta. Wersja CQ oferuje m.in. dodatkową funkcjonalność zbierania danych, szybkich raportów i P-setów z sekwencją zliczania. Uzbrojeni w dane dotyczące wydajności operatorzy mogą zaoszczędzić czas poświęcony na każdą pracę, zmniejszyć liczbę błędów i czas na przeróbki śrub. Co więcej, użytkownicy CP86 CQ mogą wzmocnić ogólny standard jakości. Sprawdź nowe modele:
CP86 posiada wytrzymałą i kompaktową baterię 36V / 2,5Ah, która pozwala na dłuższe użytkowanie. Wysoka częstotliwość cykli, wynosząca ponad 250 cykli** na ładowanie, jest prawie o 50% wyższa w porównaniu z innymi narzędziami w swojej klasie, co oznacza, że operatorzy mogą lepiej wykorzystać każde ładowanie, aby zwiększyć swoją produktywność. Dodatkowo akumulator ma dużą pojemność rozładowania, dzięki czemu może stale dostarczać odpowiedni poziom energii w odpowiednim momencie. Narzędzie zapewnia tę doskonałą wydajność bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Funkcje zabezpieczające obejmują drugi przycisk startu i obracanie za pomocą ergonomicznego uchwytu, dzięki czemu operatorzy mogą być pewni, że uzyskają dobry chwyt.
W ten sposób można optymalnie uzupełnić flotę maszyn, poprawić ich wykorzystanie i uzyskać wyższy poziom zwrotu z inwestycji. Jeśli użytkujesz kilka maszyn, które pokrywają zakres wymaganych przepływów do 7 m3/min i ciśnień od 7 do 10 bar, to nadszedł najlepszy moment na optymalizację parku maszyn. Model CPS 7 jest wyposażony w sprawdzony wkład do filtrowania powietrza oraz w silnik Kuba Diesel,  uzyskując wyższą wydajność, dłuższe okresy między serwisowe, znakomitą niezawodność, wydłużony okres użytkowania oraz najniższe koszty eksploatacyjne.
7 powodów, aby zamienić hydrauliczne klucze dynamometryczne na klucze elektryczne.
Klucze dynamometryczne są niezbędne podczas dokręcania elementów złącznych wysokim momentem i prac montażowych w branżach petrochemicznej, energii odnawialnej i pojazdów ciężarowych. Wybór między kluczami elektrycznymi i kluczami hydraulicznymi wymaga znajomości ich zalet i wad. Taka wiedza pozwala zwiększyć wydajność i efektywność operacyjną w przypadku prac przy dużych obciążeniach. Przedstawiamy siedem argumentów przemawiających za wyborem elektrycznych kluczy dynamometrycznych do zadań związanych z dokręcaniem śrub i nakrętek
1. Mniejsza waga i większa poręczność narzędzi akumulatorowych - Klucze hydrauliczne wymagają użycia pomp i przewodów hydraulicznych, co sprawia, że są ciężkie i kłopotliwe w obsłudze. Na przykład ich waga nierzadko przekracza 20 kg. Z kolei klucz akumulatorowy CP8613 jest niewielki i znacznie bardziej ergonomiczny przy wadze zaledwie 5,3 kg. Porównywalny klucz hydrauliczny waży wraz z pompą 19,5 kg — o 73% więcej! W związku z dużą wagą narzędzi hydraulicznych celowość ich użycia w przypadku zadań wymagających dokręcenia zaledwie kilku śrub jest wątpliwa. W takich sytuacjach znacznie lepiej sprawdzą się klucze akumulatorowe, wyjątkowo poręczne i łatwe w przenoszeniu. Akumulatorowe klucze dynamometryczne, takie jak model CP86, mają wiele zalet. Atutów nie są jednak pozbawione także klucze hydrauliczne. Są one niewielkie (o ile nie bierze się pod uwagę przewodów i pompy), a mniejsze gabaryty ułatwiają dotarcie do śrub i nakrętek w trudno dostępnych miejscach, co jest istotne w wielu zastosowaniach.
2. Niższe koszty pracy - Niewielki rozmiar i mniejszy ciężar kluczy akumulatorowych w porównaniu z kluczami hydraulicznymi oznaczają, że do obsługi narzędzia i wykonania pracy potrzeba tylko jednego operatora. Zapewnia to znaczne oszczędności kosztów pracy.
3. Wyższa prędkość - Narzędzia akumulatorowe są nawet 10-krotnie szybsze od hydraulicznych. Na przykład klucz CP8613 może wykonać 10 obr./min w ciągu 60 sekund, podczas gdy klucz hydrauliczny wykona w tym samym czasie zaledwie 1 obr./min. Oznacza to, że elementy złączne można dokręcać szybciej, a zatem wzrasta wydajność.
4. Wyższy poziom bezpieczeństwa - Akumulatorowe klucze dynamometryczne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Stosuje się w nich zabezpieczenia niedostępne w kluczach hydraulicznych, takie jak drugi przycisk rozruchu, który chroni palce operatora przed poważnymi obrażeniami.
5. Wysoka dokładność i powtarzalność - Cyfrowy klucz dynamometryczny CP86 zapewnia wysoki poziom precyzji — dokręca śruby i nakrętki z dokładnością +/-4%. Tak wysoka dokładność daje pewność prawidłowego dokręcenia elementów złącznych. Nie ma ryzyka ich zbyt mocnego lub zbyt słabego dokręcenia, co groziłoby uszkodzeniem połączeń. Odpowiednią wartość momentu w danym zastosowaniu uzyskuje się już za pierwszym razem, a to oznacza wyeliminowanie konieczności powtórnego dokręcania i oszczędność cennego czasu. Ponadto klucz elektryczny CP86 pozwala utworzyć „ulubione” ustawienie momentu. Dzięki temu praca jest wykonywana w taki sam sposób i z zachowaniem tego samego momentu niezależnie od tego, który operator obsługuje narzędzie. Oznacza to pełną kontrolę nad procesem. W przypadku hydraulicznych kluczy dynamometrycznych tak wysoki poziom dokładności i powtarzalności jest nieosiągalny.
6. Szybki zwrot z inwestycji - Przyjrzyjmy się przykładowemu zastosowaniu wymagającemu dokręcania śrub przy turbinach wiatrowych. U jednego z naszych klientów 92 śruby M39 przy turbinie dokręcane są momentem 3200 Nm, a służy do tego narzędzie CP8641 o wadze 10 kg. Dzięki użyciu klucza akumulatorowego zamiast klucza hydraulicznego o wadze 40 kg nie ma potrzeby wykorzystania pompy, a dotarcie do turbiny jest łatwiejsze. Na wykonanie zadania potrzeba zaledwie 40 minut. W przypadku użycia klucza hydraulicznego byłoby to 140 minut! Tak duża efektywność pozwala zaoszczędzić za każdym razem, a zwrot z inwestycji osiągnięto już w połowie piątego zadania.
7. Identyfikowalność - Klucz akumulatorowy CP86 współpracuje z aplikacją CPlinQ, która zapewnia natychmiastowy dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji o wydajności, nawet w terenie, co oznacza niezrównaną kontrolę nad procesem. Możliwe jest generowanie raportów dotyczących dokręcania, dzięki którym kierownicy nadzorujący prace mogą łatwo sprawdzić wartości momentu obrotowego, aby zyskać pewność, że zadanie wykonano prawidłowo. W przypadku kluczy hydraulicznych nie ma mowy o jakiejkolwiek identyfikowalności, w związku z czym operatorzy nie mogą skontrolować jakości połączeń ani powtarzalności.
Aby dokonać optymalnego wyboru, niezbędna jest gruntowna znajomość wymagań danego zastosowania i zalet poszczególnych rodzajów narzędzi. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej informacji na temat doboru narzędzia.