FORMULARZ WSPÓŁPRACY

Którym zakresem naszej oferty jesteś zainteresowany *
 • Narzędzia pneumatyczne
 • Narzędzia akumulatorowe
 • Narzędzia hydrauliczne
 • Wyposażenie warsztatowe
 • Młoty pneumatyczne
 • Młoty spalinowe
 • Urządzenia hydrauliczne
 • Akcesoria
 • Sprężarki tłokowe
 • Sprężarki śrubowe
 • Agregaty prądotwórcze
 • Maszty oświetleniowe
Informacje podstawowe
Dane firmy
Dane kontaktowe
Zakres działalności
Współpracujemy jedynie z firmami handlowymi z branży technicznej. (* - Pola wymagane)

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest P.H.U. CHICAGO z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ul. Klinkierowej 3, adres e-mail: info@cp.com.pl, nr tel:+48618324113. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także za Państwa zgodą - w celu przesyłania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Państwa dane osobowe będą przekazywane do biura rachunkowego, firmie świadczącej usługi informatyczne, hostingodawcy poczty e-mail, dostawcy oprogramowania, firmie niszczącej dokumenty, firmom świadczącym obsługę prawną, bankom i innym upoważnionym na mocy prawa odbiorcom takim jak urzędy skarbowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu, będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. Państwa dane przetwarzane będą również w sposób automatyczny, w tym w formie profilowania, przy czym nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych, czy wpływać na Państwa sytuację.